Politica de confidentialitate

1. Limitare de responsabilitate

1.1. Brand Division SRL colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special, pe paginile Siteurilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, in urmatoarele scopuri:

 • validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;
 • rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere si/ sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS) si/ sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
 • contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
 • scopuri statistice.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimtamantul ca Brand Division SRL sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obtine de la Brand Division SRL, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

 1. confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 2. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
 4. notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. b) sau c), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

In virtutea inregistrarii voluntare pe websitul Brand Division SRL sau a accesarii (comandarii) produselor/ serviciilor Brand Division SRL, Membrul sau Clientul este de acord cu (isi da consimtamantul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de catre Brand Division SRL in propriul sistem informatic, atat manual cat si automat, in scopurile enuntate la punctul 6.1, in conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/ 2001 privind protectia si prelucrarea datelor personale. Daca Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre Brand Division SRL, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul si de a nu oferi companiei Brand Division SRL date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare prin transmiterea catre Brand Division SRL a unei cereri intocmita in forma scrisa, datata si semnata, ca datele care il vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. 

1.2. Brand Division SRL poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre Brand Division SRL pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic; exceptie face cazul in care sunt incalcate prevederi ale documentului, in eventualitatea cazului in care rezultatul actiunilor Membrului/ Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura de partea Brand Division SRL si/ sau al eventualilor terti cu care Brand Division SRL are contracte de parteneriat in acel moment.

1.3. Clientul are dreptul de a se opune in limitele prevazute de art.2.8, colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document, si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte daune - interese.

1.4. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.3, Clientul sau Membrul se va adresa Brand Division SRL, prin accesarea uneia din modalitatile stipulate in cadrul art. 5.3.

1.5. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista.

1.6. Politica de confidentialitate Brand Division SRL se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Client sau Membru exclusiv pe site. Brand Division SRL nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara siteului.

1.7. Brand Division SRL se obliga ca datele colectate ale Clientului/ Membrului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/ Clientului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

1.8. Exceptie de la prevederile art. 6.9 va face situatia in care transferul/ accesarea/ vizualizarea este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

1.9. Procesatorul/ procesatorii de carduri bancare agreat(i) de catre Brand Division SRL are(au) dreptul de a accesa/ vizualiza orice tip de date/ documente, generate in urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare Tranzactie, in cazul in care aceasta exista.

1.10. Brand Division SRL garanteaza ca datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai pana la solutionarea problemei comunicate de acesta, dupa care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

1.11. Brand Division SRL nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date cu caracter personal.

 

2. Forta majora si cazul fortuit

2.1. Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, nici una din partile unui contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/ sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora.

2.2. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat, va aduce la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

2.3. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul o impiedica sa o duca la bun sfarsit.

2.4. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune - interese.

2.5. Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar in limitele art. 10.3.

 

3. Litigii

3.1. Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea/ etc siteurilor si/ sau al oricarui continut trimis de catre Brand Division SRL Membrului/ Clientului prin accesare si/ sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc), acesta se declara de acord cel putin cu prevederile "Termeni si conditii".

3.2. Orice disputa cu referire la prezentele Termeni si Conditii care ar putea sa apara intre Membru/ Client si Brand Division SRL se va rezolva pe cale amiabila, partile depunand toate diligentele necesare in acest sens. 

3.3. Orice disputa, de orice fel, care ar putea sa apara intre Membru si Brand Division SRL sau partenerii sai, se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de catre instanta competenta de la sediul Brand Division SRL, in conformitate cu legile romane in vigoare.

3.4. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula s

3.4. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
3.5. Prezentul document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana.

© Copyright 2011-2020 Brand Division SRL. All rights reserved